SGK Teşvikleri Tablosu 2018 | Yürürlükteki SGK Teşvikleri 2019

SGK teşvikleri tablosu 2018-2019 nedir? Yürürlükteki SGK teşvikleri nelerdir? SGK prim teşvikleri için nasıl başvuru yapılır? Yazımızda.

Ana ve Alt Başlıklar

SGK Teşvikleri 2018 Nelerdir?

SGK Teşvik 2018 Teşvikleri nelerdir diye sorarsanız buna şu şekilde cevap verebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017 yılı mart ayında bilgilendirme amaçlı bir SGK Teşvikleri Kılavuzu yayımladı. Bütün teşvikleri toplu halde inceleyebileceğiniz bu kılavuza göre yatırımcıların ve girişimcilerin şartları sağlamaları halinde yararlanabileceği toplam 10 adet SGK teşviği bulunmaktadır. Ayrıca kılavuzda bu teşvikler ile ilgili genel bilgiler, yararlanma şartları ve soru cevap bölümleri bulunmakta olup  tüm hususların da oldukça anlaşılır bir şekilde ifade edildiğini söylemeliyim. Yazının sonun da bu kılavuzu sizinle paylaşacağım.

Şimdi gelelim SGK teşviklerine… SGK teşviklerinden kasıt aslında istihdam teşvikleridir. SGK teşvikleri sayesinde işletmenizde istihdam edeceğiniz personel veya personellerinize ilişkin ya mevcut prim tutarından daha az prim ödersiniz ya da hiç ödemezsiniz. Bu da sizin personel yani işgücü maliyetlerinizi azaltır. Böylece avantajlı bir konumda olursunuz. SGK teşviklerinin kısaca temel mantığı bu.

NOT: Bu içerik, SGK Başkanlığı tarafından 2017 yılında hazırlanan ”Sosyal Güvenlik Teşvikleri” isimli kitapçıktan alıntı yapılarak hazırlanmıştır. Kitapçığın PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

SGK teşviklerinin yanı sıra İŞKUR teşviklerine de göz atabilirsiniz:  İŞKUR, İşveren ve İstihdam Teşvikleri

6111 SGK Teşvik Hesaplama Tablosu 2018 (ÖRNEK)

 

SGK Teşvikleri Tablosu 2018-2019

SGK teşvikleri tablosu 2018’ye buradan ulaşabilirsiniz. (60. ile 70. sayfaları arasında SGK teşvikleri 2017 tablosu yer almaktadır.)

SGK Teşvikleri 1. 5510 Sayılı Kanun – 81. Madde – 1. Fıkra – I Bendi (5 Puanlık İndirim)

5 puanlık indirim; prim borçlarını düzenli olarak ödeyen özel sektör işverenlerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları işveren hissesinde 5 puanlık indirim sağlayan, sigorta primi teşvik uygulamasıdır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri,
 • Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 2. 5510 Sayılı Kanun – 81. Madde – 1. Fıkra – İ Bendi

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, 1/6/2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primlerini yasal ödeme süresi içerisinde ödemeleri,
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 3. 5510 Sayılı Kanun – 81. Madde – 2. Fıkra (İlave 6 Puanlık Prim İndirim)

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınmak suretiyle 14/7/2013 tarihli, 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca belirlenen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin teşvik edilmesi amacıyla uygulanan bu indirim kapsamında; işverenlere, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. Bu teşvik, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştur.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde gönderilmesi,
 • İşyerinin bulunduğu bölgeye göre 46486/56486/66486 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi ve sözkonusu belgelere ilişkin sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 4. Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden önce yatırım teşvik belgesi alanlar için)

16/7/2009 tarihli, 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Bu teşvik, 18/8/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 5. Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi alanlar için)

19/6/2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu teşvik, 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin,

 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 6. 4447 Sayılı Kanun – 50. Madde

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olup, son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan bir sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

 • 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

İşverenin;

İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait olmaması,

 • Sigortalıyı işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış olması,
 • Sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 7. 4447 Sayılı Kanun – Geçici 10. Madde

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

 • 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Fiilen çalışması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İşverenin;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,
 • İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 • Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primlerini yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 8. 4447 Sayılı Kanun – Geçici 15. Madde

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

 • 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması gerekmektedir.

İşverenin;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • İşyerinin kamu idaresi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,
 • İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 • Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 9. Engelli Sigortalıların İstihdamına İlişkin Prim Teşviki

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının bu Kanunda öngörülen şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında zorunlu olarak (kontenjan dahili) engelli sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları engelli sigortalılar ile kontenjan fazlası çalıştırılan engelli sigortalıların, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerce istihdam edilen engelli sigortalıların ve korumalı işyerlerinde çalışan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

Özel sektör işverenlerinin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Primlerin ödenmiş olması gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 10. 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamındaki Prim Teşviki

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan bu teşvik ile kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

 • İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,
 • Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,
 • Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması) gerekmektedir.

SGK Teşvikleri 11. 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları ve Girişimcilerini Teşvik Kanunu Prim Teşviki

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si, ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bu teşvikten;

 • ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı,
 • ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren işletme aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • Kurumlar vergisi mükellefi olmaları,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi almaları,
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.