İŞKUR, İşveren ve İstihdam Teşvikleri 2018 Nelerdir? (TAMAMI)

İŞKUR teşvikleri 2018 yılında yenilendi. İstihdam teşviklerine yeni teşvikler eklendi. Ancak, ne yazık ki bu teşviklerden birçok kişi habersiz kalmaktadır. Bu nedenle, hali hazırda faydalanılması mümkün olan İŞKUR teşvikleri ile ilgili tüm bilgilere yazımızda yer verdik.

İşgücü maliyetlerini azaltmada İŞKUR, işveren, istihdam teşviklerinin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Asgari ücret 2018 yılında 1.603 TL de olsa, işverene maliyeti 2.000 TL’yi geçmektedir. Maliyetler yükselince de işverenlerin karı azaldığından hem sigortasız işçi çalıştırılmak zorunda kalınıyor hem de işverenler, sigortasız işçi çalıştırarak büyük riske giriyorlar.

Halbuki, İŞKUR teşviklerinden yararlanılarak, işgücü maliyetlerini azaltmak mümkündür. Bu ve benzeri risklere girmektense teşviklerden faydalanmanızı her zaman öneririm.

İŞKUR Teşvikleri 2018 Nelerdir?

İşveren ve istihdam teşvikleri olarak da bilinen İŞKUR teşvikleri, 2018 yılında daha da artmıştır. 2018 yılı itibariyle tam 7 adet İŞKUR teşviği bulunmaktadır. Bu teşviklerin tamamı işverenlerin faydalanabileceği istihdam teşvikleridir.

Peki ama nedir bu İŞKUR teşvikleri? Şimdi dilerseniz, bu istihdam teşviklerini sıralayalım:

 1. İlave istihdam teşviki
 2. Bir senden bir benden istihdam teşviki
 3. Kadın, genç ve mesleki yeterlilikleri olanların teşviki
 4. İşbaşı eğitim programı teşviki
 5. İşsizlik ödeneği alanlara yönelik teşvik
 6. Engelli istihdamı teşviki
 7. Asgari ücret desteği

Tüm bu işveren teşviklerini tek tek ele alacağım.

İlave İstihdam Teşviki

İŞKUR teşviklerinden birisidir. Faydalanabilmek için hem sigortalı açısından hem de işveren açısından bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sigortalı için gerekli şartlar şunlardır:

 • Sigortalının işe alındığı aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalılık süresinin olmaması gerekir. Buna 4A/4B/4C dahildir.
 • İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması gerekmektedir.
 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında sadece özel sektörde istihdam edilmesi gerekir.

İşveren için gerekli şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması şarttır.
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması gerekir.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekir.
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şarttır.

Destek tutarı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre değişkenlik göstermektedir.

 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

Bu teşvik, 2018 yılında geçerlidir. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle sonlanacaktır. Ancak, harika bir İŞKUR teşvikidir. Bir ay işveren, bir ay teşvik şeklinde ilave istihdam teşvik edilmektedir. Teşvik kapsamında prim desteği, ücret desteği ve vergi desteği verilmektedir. Bir ay işveren, diğer ay İŞKUR işgücü maliyetlerinin tamamını karşılamaktadır.

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

Teşvikten faydalanmak için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki görselde gösterilmiştir:

Bazı kuralları da hatırlatmakta fayda var:

 • İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 • Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilikleri Olanların Teşviki

1.12.2020 yılına kadar işsiz olan kadın, gen. ve mesleki yeterlilikleri olan kişileri istihdam eden işverenler bu teşvikten faydalanabilmektedir.

Gerekli şartlar şunlardır:

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması
 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
 • Özel sektör işvereni olması

Bu teşvikten ne kadar süre faydalanabilirim?

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
  süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.
 • İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilikleri olanların teşviki ile ilgili özet tablo aşağıdadır. Aşağıdaki tablo, teşvikten yararlanma sürelerini göstermektedir.

İstihdam teşvikleri
İşveren teşvikleri

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin;

 • 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri
 • Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
 • Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda
 • İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay,
  süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programı ile ilgili detaylı bilgilere destekler.net/iskur-isbasi-egitim-programi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; belli şartları yerine getirmesi halinde SGK primi (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik maaşı alanların istihdamında bu teşvik söz konusu olmaktadır.

Engelli İstihdamı Teşviki

İşverenlerin engelli istihdamı gerçekleştirmesi durumunda SGK işveren payının tamamı ki bu tutar 416,05 TL hazinece karşılanmaktadır.

Asgari Ücret Teşviki

2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır.

2018 yılı diğer istihdam desteklerine destekler.net/kategori/istihdam-destekleri/ adresinden erişebilirsiniz.

Soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Uzmanlarımız en kısa sürede yanıtlayacaklardır.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

2 Yorum Yapıldı
 1. ismail ünal diyor ki:

  Erdi bey İşkur İşveren Teşvikleri 2 – Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki hiçbir belgesi olmayan bayanlarda yukarıdaki gibi sigorta teşviki mi var yoksa maaş desteği gibi diğer teşfiklermi var ?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   İsmail Bey,

   Sigorta teşviki var.

   İyi günler,