Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2018 | Manda Teşvikleri 2018

Manda yetiştiriciliği devlet desteği 2018 nedir? Manda yetiştiriciliği teşvik 2018 var mı? Manda yetiştiriciliği destekleri kapsamı nedir? Başvuru yapılabilecek iller hangileridir? Kimler destek alabilir? Damızlık manda yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin tüm detaylara yazımızda ulaşabilirsiniz.

Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2018 Açıklandı mı?

***2018 yılı için manda yetiştiriciliği devlet desteği açıklanmış ve Nisan-Mayıs aylarında başvuru süreci tamamlanmıştır. 2019 yılında manda yetiştiriciliği devlet desteği 2019 duyurusu yapılır yapılmaz, tüm detaylı bilgileri burada paylaşıyor olacağız. Bizi Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.***

Aşağıdaki bilgiler 2018 yılına ait manda yetiştiriciliği devlet desteği ile ilgili bilgilerdir.

Ülkemizde tüm hayvanılık desteklerini öğrenmek için tam size göre bir yazı: Hayvancılık Destekleri 2018

Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği Uygulanacak İller 2018-2019

Destek kapsamındaki iller her yıl değişmektedir. Her yıl açıklanan iller, farklılık göstermektedir. Bu nedenle, 2019 yılı için hangi illerin destek kapsamı içerisinde yer aldığını doğrudan söyleyemeyiz.

Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği Detayları

Hibe desteği Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca destek kapsamına alınan illerde; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi manda ve manda boğası alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                       50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi manda ve manda boğası alımı                                    50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma ve Dağıtma makinesi ile Gübre Sıyırıcı                         50

Yeni yatırımlarda 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması ve damızlık dişi manda ve manda boğası alınması veya kapasite arıtımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi manda ve manda boğası alınması için, damızlık manda yetiştirileri birliğine üye gerçek ve tüzel kişiler hibe desteğinden yararlandırılır.

Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2018-2019 Başvuru Yeri ve Zamanı

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat etmektedir. Başvuru tarihleri, ilan edilen tebliğde yer almaktadır. Bu nedenle, bu tarihlerde başvuru yapmanız büyük önem arz etmektedir.

Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

Aynı konudaki yatırımlarda

a) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez.

(b) Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği (tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali) ve ahır yapımı konularında konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Manda Yetiştiriciliği Devlet Desteği Kimler Faydalanabilir?

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye;

 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler

Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yatırımcılar, başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur

Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.

Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte 3 (üç) takım olarak hazırlanır. Bir takımı yatırımcı tarafından muhafaza edilir. İki takım ise İl Müdürlüğü’ne teslim edilir. İl Müdürlüğü bir takımını muhafaza eder diğer takımı ise onaylanmış listeler ile birlikte Bakanlığa gönderir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,

Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,

Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,

Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge,

İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.

Arazi mülkiyeti konusunda;

 • Yeni inşaat ve tadilat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalı veya yatırım amaçlı araziler (en az beş yıllık kira sözleşmesi olması kaydıyla) kiralanabilir,
 • Yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda ise, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra) istenecektir.

Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya dişi manda ve manda boğası alımı projelerinde İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden temin edilecek işletmeye ait kapasite uygunluk raporu,

Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya dişi manda ve manda boğası alımı projelerinde işletmeye ait yapı kullanım izni ve işyeri çalışma belgesi belediye/özel idare gibi ilgili kurumlardan alınmış olmalıdır.

Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)

Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı

Tavsiye içerik: Traktör Kredisi 

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

4 Yorum Yapıldı
 1. mustafa teker diyor ki:

  bilği almak isterim

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Mustafa Bey,

   Hangi konuda bilgi almak istiyorsunuz?

 2. murat sira diyor ki:

  Erdi bey ben ankara da makine muh. Olarak calismaktayim. Köyde tarla var 20 dönüm kadar dereye 150 m mesafede alet edevat traktör herşey var köyüne geri dönmek istiyorum devletten bu is için proje çiftlik desteği canlı hayvanların hibesi almak istiyorum. En az kac hayvanla başlarım ve elimde ne kadar nakdim olmalı. Il bursa karacabey… teşekkür ederim

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Murat Bey,

   Devlet destekleri % 50 oluyor genelde. Gıda tarım hayvancılık il müdürlüğüne giderek yetkililer ile görüşebilirsiniz. Şuan için kırsal kalkınma programı açık. Bu program inşaat, makine teçhizat alımlarını desteklemekte. Ancak dönem dönem doğrudan hayvan alımları da desteklenmekte. Büyükbaş besicilik için önerim en az 50 adet olması yönündedir.