KOSGEB KOBİGEL 2018 Açıklandı – Son Başvuru: 22 Haziran 2018

KOSGEB KOBİGEL 2018 yılında açıklandı. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2018’dir. KOSGEB KOBİGEL destek programı kapsamında aşağıda paylaşacağımız şartları taşıyan KOBİ’ler 1 Milyon TL’ye kadar destekten faydalanabileceklerdir.

Bu desteğin detaylarını merak ediyorsanız, sizi yazımızı incelemeye davet ediyoruz.

Şimdi dilerseniz, tek tek desteği analiz edelim.

KOSGEB KOBİGEL 2018 destek programı

Daha öncede haberini verdiğimiz KOSGEB KOBİGEL çalıştayları sonucunda KOBİGEL destek programı ilan edildi. Yapılan çalıştaylar neticesinde illerde rekabet avantajına sahip, öne çıkan imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. Her ilde farklı olmak üzere belirlenen bu sektörlere yönelik bu destek programı verilecektir.

Bu nedenle, A ilinde makine sektörüne destek verilirken, B ilinde gıda imalatı sektörüne destek verilecektir. Hangi ilde hangi sektörler desteklenecek, bu listeyi sizinle paylaşacağız.

2018 yılında ilan edilen bu programın iki amacı vardır:

 • İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin geliştirilmesi
 • Yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi

KOSGEB KOBİGEL için kimler başvuru yapabilir?

Üç farklı türde faaliyet gösteren KOBİ’ler bu desteğe başvuru yapabilmektedir.

 • İller bazında belirlenen imalat sanayi sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler
 • Yüksek teknolojili imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (Tüm iller) (Nace Kodu: 21 – 26 – 30.3)
 • Yazılım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (Tüm iller)

KOSGEB KOBİGEL 2018 şartları nelerdir?

Bu desteğe başvuracak olan KOBİ’lerin aşağıdaki kriterleri sağlamaları gerekmektedir:

 • Yukarıda açıkladığımız KOBİ’lerden birisi olmalıdır.
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
 • Bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir.
 • Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerin 2017 yılı net satış hasılatı, en az 300.000 TL olmalıdır. Buna ek olarak; yıllık ortalama çalışan sayılarının en az 3 olması gerekmektedir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

 • KOBİ’lerin proje bütçe tutarlarının 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.

KOSGEB KOBİGEL 2018 proje konuları nelerdir?

Başvuru şartlarını sağlayacak olan KOBİ’ler, aşağıda yer verdiğimiz konulardan biri veya birkaçını içeren proje ile başvuru yapabilecektir.

Ancak, yazılım şirketleri, özellikle son sırada yer alan proje konusunu mutlaka seçmelidir.

 • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
 • Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
 • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
 • Pazarlama etkinliğini geliştirme
 • İhracat kapasitesini arttırma
 • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

KOSGEB KOBİGEL 2018 destek tutarı ve oranı nedir?

Bu çağrı kapsamında tüm KOBİ’ler için toplam 700.000.000 TL destek verilecektir.

 • İmalat sektörü için 500.000.000 TL (Toplam)
 • Yazılım sektörü için 200.000.000 TL (Toplam)

İl farketmeksizin tüm bölgeler için destek oranı %60’dır. KOBİ başına verilecek toplam destek tutarı 1.000.000 TL’dir.

 • Geri ödemesiz (hibe) tutar: 300.000 TL
 • Geri ödemeli (kredi) tutar: 700.000 TL (Teminat karşılığında verilecektir.)

KOSGEB KOBİGEL 2018 başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2017 yılı beyannamesi güncel olan işletmelerin yetkilileri, e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecektir.

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Başvurular, değerlendirme kriterleri üzerinden puanlanacaktır. Puan sıralamasına göre toplam bütçe üst limitleri de dikkate alınarak uygun başvurular desteklenecektir.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Son başvuru tarihi 22 Haziran 2018’dir. Proje başvuru sistemi, 22 Haziran 2018 tarihi saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarihine kadar proje başvurularının sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir.

İller bazında belirlenen imalat sanayi sektörleri ve proje teklif çağrısı metni 

Bu destek ile aynı anda faydalanabileceğiniz bir diğer KOSGEB desteği olan KOSGEB nitelikli eleman desteği ile ilgili ayrıntılara destekler.net/kosgeb-nitelikli-eleman-destegi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.