Hurda Araç ÖTV İndirimi 2018: Hurda Araç Yasası Resmi Gazete

Hurda araç ile ilgili yazımızda birçok sorunun cevabını bulabileceksiniz. Aracımı hurdaya çıkarmak istiyorum ne kadar alırım? Borcu olan aracı hurdaya çıkarma mümkün mü? Hurda araç alımı ne zaman başlıyor? Hurda araç yasası kaç para verilecek 2018? Hurda araç teşviki 2018 nedir? Şartları nelerdir? gibi birçok soruya yazımızda cevap veriyoruz.

Vergi borcu bulunan veya çeşitli nedenler ile atıl kalmış hurda araçların durumuyla ilgili toplumda çok büyük bir beklenti vardı. Bu beklentiden dolayı herkes bekleyiş içerisindeydi. Hurda araç ÖTV indirimi umuduyla milyonlarca vatandaşımız, araçlarını elden çıkarmıyordu. 2017 yılından beri hurda araçlara karşılık yeni araç alımlarda indirim yapılacağı konuşuluyordu. Sonunda beklenen an geldi ve hurda araç ÖTV indirimi 2018 yasalaştı.

Artık, resmi uygulama üzerinden konuşabileceğiz.

Çok uzun bir süre haberlere konu olan hurda araç teşvikinin de dahil olduğu torba yasa, 22.03.2018 tarihi itibariyle mecliste kabul edildi. Daha önce Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Sonunda, hurda araç yasası Resmi Gazete’de yayımlandı. Bununla da ilgili süreç tamamlandı, diyebiliriz. destekler.net ekibi olarak Resmi Gazete’de yayımlananan hurda araç ÖTV indirimine ilişkin tüm detaylara ulaştık ve bu detayları, sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hurda araç yasası Resmi Gazete 2018

Hurda araç yasası Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Resmi Gazete’de geçen ifadeler:

Hurda araç yasası Resmi Gazete’de ilgili ifadeler

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Bakanlar Kurulunca söz konusu araç için tespit edilen tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bu madde hükümlerinden faydalanamaz.

(4) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

(5) Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemez.

(6) Bu madde hükümlerinden haksız olarak faydalanılması halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi faydalanandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

(7) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan tutarı; sıfıra kadar indirmeye, aracın hurdaya çıkarılması veya ihraç edilmesi durumuna göre farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda aranılacak nitelikleri belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

İlgili resmi gazete metnine buradan da ulaşabilirsiniz.

Hurda araç ÖTV indirimi 2018 ne kadar olacak? Kaç para verilecek?

Hurda araç ÖTV indirimini de kapsayan torba yasasının TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte artık yeni bir sürece girildi. Bu süreçte, doğru bilgi en önemli değerimiz olacak aslında. Şimdi dilerseniz, konuyla ilgili detaylara geçelim.

Vatandaşlarımız hurda araçlarına karşılık yeni alacağı aynı cinsten araç için 10.000 TL’ye kadar ÖTV indiriminden faydalanabileceklerdir. 10.000 TL’ye kadar diyorum çünkü hangi araca karşılık ne kadar ÖTV indirimi uygulanacağı belli değil. Torba yasa, bu detayı ne yazık ki açıklamıyor. Bu detay, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Çünkü hurda araçta ÖTV indirimi ile ilgili detay hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu fırsattan yararlanabilmek için bazı prosedürleri de yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlara değinmekte fayda var, diye düşünüyorum. Şimdi, hurda araçlar için ÖTV indiriminden hangi koşullarda faydalanılacak, bunlardan bahsedelim.

Hurda araç ÖTV indirimine ek olarak, engelli araç ÖTV indirimi konusu hakkında da destekler.net/engelli-arac-almak-icin-rapor/  bağlantısı üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Hurda araç ÖTV indirimi 2018 şartları nelerdir?

Her araç ne yazık ki ÖTV indiriminden faydalanamayacak. Belli koşullar aranıyor. Ayrıca, sürekli olan bir uygulama olmayacak, son başvuru tarihi söz konusudur.

Hurda araç ÖTV indirimi 2018 şartlarını şu şekilde özetlemek doğru olacaktır:

  • 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. ÖTV indiriminden faydalanmak için son tarihi 2019 yılı sonudur.
  • 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları için geçerlidir.
  • Bu araçların trafikten sildirilmesi ve bu trafikten sildirilen aracın imha merkezlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Bu ihraç edilen veya imha edilen araç karşılığında aynı cinsten yeni bir araç satın alınmalıdır.
  • Yeni satın alınacak olan aracın motor silindir hacminin 1.600 santimetre küpü geçmemelidir.

Yukarıdaki şartları ve koşulları sağlamanız durumunda indirimden faydalanılabilecektir. Aksi takdirde, hurda araçlara karşılık herhangi bir indirim söz konusu olmayacaktır.

Hurda araç teşviki için teslim yerleri 2018 nerelerdir?

Bakan Ağbal, hurda araç teslim yerlerine torba yasada yer verilmediğini açıkladı. Bununla ilgili kesin durumun ilgili yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra ve Bakanlar Kurulu kararı ile netleşeceğini düşünüyoruz.

Hurda araç ÖTV indirimi başvuru belgesi nedir?

Hurda araç indiriminden faydalanmak için başvuru belgesinin doldurulması ve başvurunun bu form üzerinden yapılması gerekmektedir.

Hurda araç alımı ne zaman başlıyor?

Hurda araç alımı, ilgili torba yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlamıştır.

Sonuç

Artık, hurda araç ÖTV indirimi TBMM’den geçti. Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 yaş ve üzerindeki araçlarınızı hurda teslim yerlerine teslim ettikten sonra hem bu araçlarınızın borçlarından kurtulacak hem de yeni alacağınız araca karşılık ÖTV indiriminden faydalanabileceksiniz. Sistem ve uygulamanın nasıl olacağına dair detaylar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Örneğin, aracınıza karşılık ne kadar ÖTV indirimi alabileceğiniz Bakanlar Kurulu tarafından bir liste ile duyurulacaktır. Bizi takipte kalınız.

Teşvikler, bunlarla da sınırlı kalmıyor. Bir çocuğunuz var ve özel okulda mı eğitim almasını istiyorsunuz. Özel okul teşvik konusunu detaylıca ele aldığımız yazımıza destekler.net/ozel-okul-tesvik-basvuru-sartlari/ bağlantısı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Sadece hurda araç ÖTV indirimi değil, tüm indirim, fırsat, devlet desteklerini takip ediyoruz. Bizi Facebook sayfamızdan takip ederek bu indirim ve destek fırsatlarını yakından takip edebilir, ilgili konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vergi borcu yapılandırma 2018 ile ilgili son gelişmeleri, destekler.net/vergi-borcu-yapilandirma/ bağlantısından takip edebilirsiniz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

1 Yorum Yapıldı
  1. Şevket Işık diyor ki:

    Doğu Almanya Üretimi 1986 model binek otomobilimi 1997 trafikten men ettim ruhsatı elimde fakat arabamı hurdacıya verdim elimde yalnız trafikten çektiğimde dair ruhsatım var hurda indiriminden yararlanabilirmiyim