Tübitak Projeleri 2018 Lise Yarışma İlanı – Ortaöğretim ve Lise

Tübitak projeleri 2018 yarışma ilanı yayınlandı. Tübitak projeleri başvuru nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Tübitak projeleri örnek projeler nelerdir? Ortaöğretim ve lise araştırma yarışması ödülleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Tübitak Projeleri 2017
Tübitak Projeleri 2017

TÜBİTAK Projeleri 2018 Yarışma İlanı Yayınlandı.

Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018‘dir. Dilerseniz, şimdi detaylara geçelim.

TÜBİTAK Projeleri 2018 Nedir?

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında Tübitak projeleri 2018 kapsamında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

TÜBİTAK Projeleri 2018 Yarışmaya Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

Projeler 2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.

Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi
aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Fakat Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına daha önceki yıllarda katılan öğrenciler, projelerini geliştirerek tekrar yarışmaya başvurabilirler. Bu durumdaki projelerin gelişim raporu, proje raporunun başına bir sayfayı geçmeyecek şekilde eklenir. Projenin gelişim seviyesinin yeterliliği
ilgili jüri tarafından değerlendirilir.

2018 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.

Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin Kimya alanında başvuru yapılması gereken projenin Biyoloji alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene,
kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti, planı, raporu ve video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Tübitak Projeleri Nasıl Olmalıdır?

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Tübitak Projeleri Başvuru Nasıl Yapılır?

2018 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 18 Aralık 2017 tarihinde başlar ve 12 Ocak 2018 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrenciler (proje iki öğrenci tarafından hazırlanmışsa her iki öğrenci) ve danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

Online başvuru sonrası sistemden alınan Proje Başvuru Onay Formu çıktısı öğrenci/öğrenciler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 18 Ocak 2018 saat 17.00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilir veya elden teslim edilir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmez).

İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme ekler.

Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmez.

Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime), Proje Planı ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.

Proje özeti, planı ve raporu dışında kalan belgeler (resim, anket vb.) sistemde diğer belgeler kısmına yüklenir.

Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

Başvuru tarihleri içerisinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapılması ihtiyacı olması durumunda onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler
değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez

İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru formunun gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Lise öğrencilerinin ne kadar Başbakanlık bursu aldığını öğrenmek için destekler.net/basbakanlik-bursu/ bağlantısını ziyaret edebilirsin.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.