SODES Projeleri 2018-2019 Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak?

SODES projeleri 2018-2019 ne zaman açıklanacak? SODES nedir? SODES BİS nedir? SODES proje örnekleri nelerdir? Kimler ve hangi iller başvuru yapabiliyor? Hangi gider kalemleri destekleniyor? Destek oranı, üst limit, başvuru sahipleri ve başvuru süreci vb. tüm detaylar haberimizde!

SODES nedir?

Sosyal Destek Programı olarak bilinen SODES, Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilen; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen bir destek programıdır.

SODES BİS nedir?

SODES BİS, SODES Bilgi Sistemi ifadesinin kısa adıdır. SODES BİS, SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini ifade etmektedir.

SODES BİS’e ulaşmak için tıklayınız.

SODES Projeleri 2019 Başvuruları Ne Zaman?

En son 2017 yılında ilan edilen SODES projeleri, 2018 yılında henüz açıklanmış değildir. 2018 yılında açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz netlik kazanmamıştır.

Aldığımız duyumlara göre, SODES proje başvuruları 2018 yılının sonuna doğru ilan edilecektir. Aksi takdirde, başvurular, 2019 yılına sarkacaktır.

Tavsiye makale: GENÇDES Programı

Hangi İller Destek Kapsamındadır?

İlan edilen programa göre iller değişebilmektedir.

2017 yılında GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illeri destek kapsamındaydı.

SODES Proje Teklifleri Nereye Yapılıyor?

SODES proje teklifleri,  SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, ilan edilen tarihler arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere yapılacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

a) Kamu kurum ve kuruluşları,  

b) İl özel idareleri,

c) Belediyeler,

ç) Mahalli idare birlikleri,

d) Üniversiteler,

e) Meslek odaları,

f) Sivil toplum kuruluşları.

Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

SODES Projeleri Destek Oran ve Alt-Üst Limitler Nedir?

Her yıl, bu tutarlar değişebilmektedir.

2017 yılında ilan edilen tutarlar şu şekilde olmuştur:

Destek alt limiti: 100.000 TL

Destek üst limiti: 500.000 TL

Destek oranı: Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli kurumlar projelere eş finansman katkısı sağlamazlar. Ancak Belediyeler, il özel idareleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarınca teklif edilen projelerde SODES destek tutarının en az %10’u oranında eş finansman katkısı zorunludur. Bu projelerde yapılacak revizyon işlemleri sonrasında eş finansmanın SODES destek tutarına oranı %10’un altına düşürülemez.

SODES Projelerinde Desteklenmesi Uygun Görülen Harcamalar Nelerdir?

a) Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
b) SODES kapsamındaki projelerde görevlendirilecek kamu görevlileri ve diğer kişilere harcırah ödemeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.
c) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
ç) Sarf malzemeleri maliyetleri,
d) Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
e) Projelerin uygulanması için mutlaka gerekli olan çocuk parkı, semt sahası, halı saha yapımı ve küçük ölçekli tadilat giderleri,
f) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
g) Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

SODES Projeleri Teklif Çağrısı 2017 Başvuru Süreci

1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
  • SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
  • Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
  • Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.
  • İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
  • Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
  • Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.
2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK’ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde valilik SODES birimine iletilir.
3- Valiliklerin iletişim bilgilerine İletişim Bilgileri bölümünden ulaşılabilir. Başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için lütfen ilgili valilikle iletişim kurunuz.
4- Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS’te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.
5- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.
6- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Haziran 2017 tarihinden sonra sistemden silinecektir.
7- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi  sorumludur.

SODES Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Desteklenecek projelerin seçiminde;
a) Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk (25 puan),
b) Sürdürülebilirlik (5 puan),
c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık    (15 puan)
ç) Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi (15 puan)
d) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler (15 puan)
e) Proje hedef kitlesinin genişliği (10 puan),
f) İlin öncelikleri  (15 puan)
göz önünde bulundurulur.
2017 SODES Uygulama Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.