Teknokent Vergi Avantajları 2018 – Teknokent Kira Fiyatları

Teknokent ya da Teknopark nedir? Dünyada teknokent/teknopark modelleri nasıl gelişti? Ülkemizdeki teknokentler ve en iyi teknokentler hangileridir? Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu nedir? Teknokentte şirket kurmak ne tür prosedürler gerektiriyor? Teknokent vergi avantajları 2018 nelerdir? Teknokentte kira, su, elektrik, yakıt gibi işletme giderleri ne kadar? Teknokent destekleri‘nden nasıl faydalanılıyor? Tüm detaylar özel haberimizde…

Teknokent Nedir?

Teknokentler ya da diğer ifadeyle teknoparklar; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin aynı ortam içerisinde genellikle Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarını yürüttükleri araştırma ve iş merkezleridir. Bu merkezlerde aktörler, katma değerli ürünler ortaya çıkarmaya, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapmaya çalışmaktadır.

Teknokent ifadesi daha çok Fransa’da kullanılırken, ABD’de Araştırma Parkı, İngiltere’de Bilim Parkı, Uzakdoğu’da Bilim Kenti veya Teknoloji Kenti olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yasal mevzuatta ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ şeklinde geçse de çoğunlukla teknokent ifadesi kullanılmaktadır.

Dünyada Teknokentler

Dünyada teknopark hareketlerinin 1950’li yıllarda Silikon Vadisi ile başladığını söyleyebiliriz. Stanford Araştırma Parkı diye geçen Silikon Vadisi’nin başarısı ile Amerika ve Avrupa’da 1970’li yıllarda teknopark faaliyetleri oldukça yayılmış ve Japonya’ya kadar ulaşmıştır. Bugün dünya genelinde 4000’e yakın teknopark ve kuluçka merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde yer alan şirketlerin yaklaşık %90’ı KOBİ statüsünde olup şirketlerin % 50’si hizmet sektöründe, %20’si sanayi, %25’i ise Ar-Ge şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde Teknokentler ve Yasal Mevzuat

Ülkemizde teknokent çalışmaları, 1990 yıllarda KOSGEB ve üniversiteler arasındaki işbirliği çalışmaları kapsamında teknoloji merkezlerinin kurulması ile başlamıştır. Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve ise 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi kanununun yürürlüğe girmesiyle çizilmiştir. Ülkemizde 40’dan fazla teknokent faaliyet göstermektedir.

Faaliyette olan teknokenlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 3 bin 233′e ulaşmıştır. Bu firmaların;

  • %40’ı yazılım sektöründe,
  • %18’i Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri sektöründe,
  • %7’si Elektronik ve
  • %5’i Makina ve Teçhizat İmalatı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Teknokent Vergi Avantajları 2018 Nelerdir?

Ülkemizde teknoparklarda yer alan şirketler,  önemli bir takım vergi ve SGK teşviklerinden faydalanarak maliyetlerini azaltmaktadır. 4691 sayılı kanunda yer alan teşvikleri kısaca irdeleyelim:

  • Gelir / Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Teknoparklarda yer alan şirketler Teknopark yönetimine sunmuş olduğu Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdikleri ürünler üzerinden elde ettikleri kazançlar için devlete gelir/kurumlar vergisi ödememektedir. Eğer işletme, şahıs işletmesi ise gelir vergisi, sermaye şirketi ise kurumlar vergisi ödememektedir. Örneğin; Teknopark Ar-Ge projesi kapsamında elde ettiğiniz ürünün satışını gerçekleştirdiniz ve KDV dahil 118.000 TL fatura kestiniz. Burada 18.000 TL’lik KDV yi devlete ödemek zorundasınız. Ancak bu satış işlemi üzerinden kazancınız ya da karınız 50.000 TL ise ve şirketseniz; devlete ödemeniz gereken 10.000 TL’lik kurumlar vergisini (%20) ödemiyorsunuz.
  • Ar-Ge, Tasarım veya Destek Personeli Gelir Vergisi Muafiyeti: Yine bu şirkette istihdam edilen Ar-Ge, tasarım ve destek personeli için şirketler devlete gelir vergisi ödememektedir. Örneğin, istihdam ettiğiniz Ar-Ge, tasarım veya destek personeline 3.000 TL ücret ödüyorsunuz ve ortaya 450 TL’lik bir gelir vergisi ortaya çıktı. İşte bu tutarı da her ay devlete ödemiyorsunuz.
  • KDV Muafiyeti: Bu muafiyet sadece bazı yazılım ürünlerinde geçerli. Her şirket, ne yazık ki bu muafiyetten yararlanamıyor. Bu yazılımlar şunlardır: sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı.
  • SGK Prim Muafiyeti: Teknoparkta yer alan şirketler, Ar-Ge, tasarım veya destek personelleri için SGK işveren prim payının % 50’sini ödememektedir. Bu da SGK priminde yaklaşık %30 oranında indirime neden oluyor. Örneğin, personel başına ödemeniz gereken toplam SGK primi 500 TL ise Teknokentte bu tutar, 350 TL’ye düşüyor.

Teknopark’da Şirket Kurmak

Teknoparklarda yer almak aslında çok zor bir prosedürü, çalışmayı gerektirmiyor. Yapmanız gereken ilgili teknokent yönetici şirketine güzel bir Ar-ge veya tasarım projesi sunmak. Proje sunmadan önce ilgili teknopark ile bir ön görüşme yapmak faydanıza. Bu hususta teknoparkların internet sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Teknokent Kira Fiyatları Nedir?

Teknokentler özellikle kira giderleri açısından oldukça uygun merkezler. Kira maliyetleri teknokentine göre, metrekare başına 10 ile 30 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bazı teknokentlerde su maliyeti olmazken, elektrik ve yakıt maliyetleri genelde normal işletmelerdeki gibi oluyor.

Ülkemizdeki teknoloji geliştirme bölgelerine ait 2015 performans endeksine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili içerik: İŞKUR, işveren, istihdam teşvikleri 2018 nelerdir?

İlgili içerik: 29 yaş altı girişimciye vergi muafiyeti

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.