KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği 2018 – DETAYLI ANLATIM

KOSGEB test analiz ve kalibrasyon desteği, birçok KOBİ tarafından bilinmeyen ancak oldukça önemli bir destek programlarından birisidir. En son 24.09.2018 tarihinde KOSGEB test analiz desteği güncellenmiştir. Yapılan mevzuat değişikliği ile beraber bu desteğin içeriğinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Biz de bugünkü yazımızda, son yapılan değişikliklerle birlikte bu desteğin tüm detaylarını sizlere açıklayacağız.

KOSGEB test analiz desteği nedir?

Bu destek kapsamında işletmelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

KOBİ’ler, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.

KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler ise destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) hariç birim fiyatı 500 TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul/test tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.

İşletmelerin program süresi içerisinde destek başvurusu yapmaları şartıyla kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine ilişkin raporun tarihi dikkate alınmaz.

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir. Program süresi ise 2 yıldır.

KOSGEB test analiz desteği destek oranı kaçtır?

Destek oranı, her il için aynıdır. Yaptığınız harcamalar, üst limitler dahilinde %60’tır.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.