KOSGEB Lojistik Desteği Şartları 2018 | Lojistik Devlet Desteği

KOSGEB LOJİSTİK DESTEĞİ, 24.09.2018 TARİHİNDE TAMAMIYLA KALDIRILMIŞTIR. KOSGEB LOJİSTİK DESTEĞİ İSİMLİ BİR DESTEK ARTIK VERİLMEMEKTEDİR.

 

KOSGEB lojistik desteği nedir? KOSGEB lojistik desteği şartları nelerdir? KOSGEB lojistik desteği 2018 başvuru için neler yapılmalıdır? Lojistik devlet desteği ve KOSGEB lojistik desteği 2018 nasıl alınır? KOSGEB lojistik destekleri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KOSGEB Lojistik Desteği Nedir?

KOSGEB, işletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği vermektedir.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile apılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

KOSGEB Lojistik Desteği Şartları 2018 – Lojistik Devlet Desteği

İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Eğer Genel Destek Programı’na daha önce başka bir destek için başvurmuş ve bu sürelerde ihracat yaptıysanız, bu durum destek almanıza engel teşkil etmez.

Lojistik Devlet Desteği 2018 – Oran ve Limitler

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL’dir.

Program süresince desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4.bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Lojistik Desteği Nasıl Alınır?

  1. İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini tespit etmek.
  2. İşletme KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteriyorsa KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptırmak.
  3. KOSGEB veri tabanı kaydının onaylanmasının ardından E-KOBİ üzerinden Genel Destek Programı başvurusu yapmak ve başvuru formu ile taahhütnameyi ilgili müdürlüğe teslim etmek.
  4. Genel Destek Programı onayı sonrası KOSGEB Lojistik Desteği başvurunu E-KOBİ üzerinden yapmak ve onay almak.
  5. İlgili harcamaları yapmak ve harcama belgelerini ödeme talep formu ile birlikte KOSGEB il müdürlüğüne teslime etmek. Ödeme talep formu da E-KOBİ üzerinden oluşturulmalıdır.

Uygulama esasına ulaşmak için tıklayınız. Destek ile ilgili bize her türlü soruyu sorabilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.