Kırsal Kalkınma Destekleri KKYDP 13. Etap Ne zaman? 12. Etap Sonuçları AÇIKLANDI

KKYDP 13. Etap ne zaman ve 12. Etap Sonuçları haberimizde

Kırsal kalkınma 12 etap 14.09.2017 tarihinde ilan edilmişti.

Kırsal kalkınma 12. etap çağrısı başvuruları 11.12.2017 tarihinde sona erdi. Hayırlı olsun.

kırsal kalkınma 12. etap sonuçları 2018 yılı mart sonunda açıklandı. Sıra geldi Kırsal kalkınma destekleri 2018 KKYDP 13. etap 2018 kırsal kalkınma yatırımlarınının desteklenmesi programına.

KKYDP 13. etap ne zaman açıklanacak diye merak edenlere şöyle bir cevap versek uygun olur. Bu tarz durumlarda geçen seneleri her zaman baz almalıyız arkadaşlar. Geçen senelere baktığımızda Genelde Eylül aylarında açıklanıyor. Yine KKYDP 13. etap Eylül ayında muhtemelen açıklanacaktır diyebiliriz.

Kkydp 13. etap açıklanır açıklanmaz haberdar olmak isterseniz facebook sayfamızı beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Oradan duyurusunu anlık olarak yapacağız. Aşağıdaki butondan beğenebilirsiniz.

Son dakika bilgisi olarak aşağıda KKYDP’nin ne zaman açıklanacağını öğrenebilirsiniz.

Son Dakika>>>>Diğer bir hibe desteği için 2-30 Nisan 2018 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. Başvuru ve detaylı bilgiye Genç Çiftçi Hibe 2018 Başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırsal kalkınma 12. etap sonuçları açıklandı.

 

KKYDP 12. Etap Sonuçları Açıklanmıştır. Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

 

 

KKYDP 12. Etap Sonuçları Sayısal Verileri

1088 adet altyapı yatırım, 1881 adet ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplam 2969 proje uygun bulunmuş olup merkez değerlendirme komisyonu tarafından bu sayı, 2723’e indirilmiştir. Toplam 841 milyon Türk Lirası hibe verilecektir.

***

 

Kırsal kalkınma destekleri değerlendirme süreci ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Kesinleşen değerlendirme sonuçları, Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr  internet sitesinde yayımlanarak ilan edilecektir.

İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine 10 gün içerisinde tebliğ edecektir.

Tahmini olarak 2 ay içerisinde sonuçlar açıklanabilir.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili detaylara aşağıda ulaşabilirsiniz.

Tam da tahmin ettiğimiz gibi eylül ayı içerisinde KKYDP 12. Etap Programı yayınlandı.

Kırsal Kalkınma 12. Etap Uygulama Esaslarının En Önemli Bölümlerini sizler için derledik.

Kırsal kalkınma destekleri yatırım konuları nelerdir? – KKYDP 2017

Ekonomik yatırım konularında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

I- Büyükbaş için sabit yatırımlar

a) Damızlık (Manda/Sığır)

        II- Küçükbaş için sabit yatırımlar

a) Et (Koyun/Keçi)

b)Süt (Koyun/Keçi)

        III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar

Et (Hindi/Kaz)

Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

        IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar

        V- Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar

        Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;

Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis,

Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,

Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,

Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,

Hindi/kaz yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/kaz kapasiteli tesis,

Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis olmalıdır.

f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında,

başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

Un ve karma yem konularında,

yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. (Yaş çay üretiminin yapıldığı iller: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.)

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında,

sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında,

ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

Diğer önemli kurallar nelerdir?

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan soğuk hava deposu başvurularında yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.

Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.

Kırsal kalkınma 12. Etap ile hangi illerdeki yatırımlar desteklenecek?

 • Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a) *Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha (HÜİ),

c) Soğuk hava deposu (SHD),

ç) Çelik silo (ÇES),

d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),

f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,-

 • Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

ç) Soğuk hava deposu (SHD),

d) Çelik silo (ÇES),

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

ğ)Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal kalkınma 12. Etap’a kimler başvuru yapabilir?

 • Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 • Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel  kişilik olarak başvurabilirler.

 • Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 • Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Kırsal kalkınma 12. Etap’ın yatırım tutarı ve destekleme oranı nedir?

 • Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

a) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000. Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
 • Proje toplam tutarının;  Bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 • Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Sağlıcakla kalın.

 

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.

10 Yorum Yapıldı
 1. Murat Yazıcı diyor ki:

  Ben istanbulda 3 adet süt ineğim vardır. Bu haylarımı çağoltmak ve üke bütçesine kakıda bulunmak için desteğe ihtiyacım vardır. Devlet bana nasıl bir destek vermktedir.

 2. Murat Yazıcı diyor ki:

  Ben bu hayvanlarımla birlikte Koceli kandıra ilçesi yağcılar köyünde 1000 metre kare bir arazim var bu arazime ahır yapmak istiyorum. Ama yatırım yapacak maddi gücüm yoktur devlet bu konuda bizlere ne kadar destek verebilir.

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Murat Bey,

   Devlet desteklerinde %100 tam destek çok nadir olur. Genelde destek oranı %50’dir. Vergi vb. hükümlülüklerde size ait olur. Bu sebeple mutlaka öz sermayenizin kısmen de olsa olması gerekiyor.

 3. Hamdi Dağ diyor ki:

  12.etap programı ne durumda Ankara için sera yatırımını da kapsıyor mu?selamlar

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Hamdi Bey,

   Bu yıl mutlaka ilan edilecektir. Ankara için sera yatırımı hususu ise ilan yayınlandıktan sonra belli olur.

 4. Ali yavaş diyor ki:

  Merhabalar. Destek çerçevesinde Ankarada solucan gübresi üretimi maksatlı , yapı malzemeleri dahil , faydalanabilir miyim ? Teşekkürler

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Malesef, solucan gübre işletmesi destek kapsamından çıkarılmış.

 5. mustafa bican diyor ki:

  ben denizlide işletme sahibiyim ekipman nolarak yem karma makinesi almak istiyorum uygun mu uygunsa napmam gerekiyo mail olarak atabilir misiniz?

  1. Destek Uzmanı Erdi Bey diyor ki:

   Yapmanız gereken tek şey Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gitmek. Müdürlükte proje yardım masası var. Yem karma makinesi alabilirsiniz. Anladığım kadarıyla bir işletme ortada var. Yem karma konusunda yeni tesis yatırımları kabul edilmiyor çünkü.

 6. Hanife diyor ki:

  Kirsal kalkinma 12.etabin sure uzatimi olurmu acaba