KOSGEB Yurt İçi ve Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Var mıdır?

KOSGEB marka tescil desteği var mıdır? KOSGEB sınai mülkiyet hakları desteği nedir? KOSGEB yurt içi ve yurtdışı marka tescil destekleri bulunmakta mıdır?

KOSGEB’in bildiğiniz üzere birçok desteği bulunmaktadır. Bu desteklerden birisi de sınai mülkiyet hakları desteğidir. Bu destek kapsamında birçok unsura maddi anlamda destek olunmaktadır. İşletmelerimiz bu destekler sayesinde sınai mülkiyetlerini koruma altına alabilmektedir.

Şimdi dilerseniz, yukarıda yer verdiğimiz tüm bu soruların cevaplarına geçelim.

KOSGEB marka tescil desteği var mıdır?

Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor: KOSGEB yurt içi marka tescil desteği yoktur. Ancak KOSGEB yurtdışı marka tescil desteği vardır. Genellikle bu durum karıştırılır. Sanılır ki KOSGEB, yurtiçi marka tescil işlemlerine destek veriyor. Özellikle tekrar belirtmek istiyorum ki KOSGEB’in yurtiçi marka tescil desteği bulunmamaktadır. KOSGEB, yurtiçi marka tescil belgesine sahip olan ve Yurtdışı marka tescil belgesi almak isteyenleri MARKA hususunda desteklemektedir.

KOSGEB sınai mülkiyet hakları desteği nedir?

Dilerseniz, KOSGEB sınai mülkiyet hakları desteğine ilişkin detaylarına geçelim…

Destek kapsamında işletmelerin;

  • Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,
  • TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOSGEB’e başvuru yapar. Başvuru yaptıktan sonra KOSGEB’e başvurursanız destekten faydalanamazsınız.

İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. Ancak desteğe konu patent vekili giderlerinde ise geçerli destek oranı uygulanır.

Destek oranı %60 olup her il için bu oran geçerlidir.

İlgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Cevap Yaz

E-posta adresin asla paylaşılmayacaktır.