Gizlilik Politikası

Bu sayfamızda, gizlilik politikası hakkındaki uyarı ve tavsiyelerimizi inceleyebilirsiniz.

https://www.destekler.net, bir Google Adsense yayıncısıdır. Google Adsense yayıncısı olmamız nedeniyle sitemizde reklam sistemi kullanılmaktadır.

Sitemizde Doubleclick Dart çerezi bulunmaktadır. Bu çerez, yayıncı web sayfalarında kullanılmaktadır. Bu çerezi, Google, reklamların yayınlaması amacıyla kullanmaktadır. Sitemizi ziyaret eden vatandaşlarımız, Google Reklamcılık Gizlilik ve Şartlar bölümünden DART çerezinin kullanmasını rahatlıkla engelleyebilmektedir.

İnternet sayfamız, Google’un içerik politikalarına tamamen uymaktadır. Google içerik politikalarını çiğneyemez. Google içerik politikalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

” Google reklamlarının yer aldığı sayfalar aşağıdakileri içermez:

 • Pornografi, yetişkinlere veya erişkinlere uygun içerik
 • Şok edici içerik
 • Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına zarar vermesini savunan içerik
 • Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerik
 • Irk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik
 • Ağır küfür ifadeleri
 • Bilgisayar korsanlığı/program kırmayla ilgili içerik
 • İstenmeyen Yazılım Politikası‘nı ihlal eden yazılım veya diğer içerik
 • Kötü amaçlı yazılım veya reklam yazılımları
 • Yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla ilgili içerik
 • Nesli tükenmekte olan türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımını ve reklamını yapan ve bu ürünlerin satışını teşvik eden içerik
 • Alkollü içeceklerin internet üzerinden satışı
 • Tütün veya tütünle ilgili ürünlerin satışı
 • Reçeteli ilaçların satışı
 • Silah veya mühimmat satışı (ör. ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, dövüş bıçakları, şok silahları)
 • Tez veya öğrenci ödevlerinin satışı ya da dağıtımı
 • Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi ya da e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik
 • Yasa dışı, yasa dışı etkinlik tanıtımı yapan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer herhangi bir içerik”

İnternet sayfamız, kesinlikle kişisel gizlilik haklarınıza saygı duymaktadır. Sitemizde bulunduğunuz süre boyunca size bu güvenceyi sağlamaktayız.

Saygılarımızla,